Што е катализатор

4

Што е катализатор
Каталитички конвертор е уред кој користи катализатор за претворање на три штетни соединенија во издувните гасови од автомобилот во безопасни соединенија. Трите штетни соединенија се:
-ВО на хидрокарбонати (во форма на неизгорен бензин, произведуваат смог)
-Карбон моноксид СО (е отров за какви било аними со дишење воздух)
- Азотни оксиди NOx (водство до смог и кисели дождови)

Како работи каталитичкиот конвертор
Кај каталитичкиот конвертор, катализаторот (во форма на платина и паладиум) е обложен на керамичка саќе што се сместува во пакет сличен на пригушувач прикачен на издувната цевка. Катализаторот помага да се претвори јаглерод моноксид во јаглерод диоксид (СО во СО2). Ги претвора јаглеводородите во јаглерод диоксид (CO2) и вода. Исто така, азотните оксиди ги претвора во азот и кислород.


Време на објавување: август - 11-2020 година